Technické informace provozovaného FV systému


FV panel - zdroj energie

Zdrojem energie FV systému jsou dva amorfní fotovoltaické panely jejichž výrobcem je firma Schott Solar, každý s nominálním výkonem 97 Wp, které jsou spojeny do série. Panely jsou umístěny na hliníkové konstrukci a jejich sklon vůči horizontu je 60° a jsou nasměrovány na čistý jih (180°). Velký sklon panelů je zvolen z důvodu zajištění rychlého sjíždení napadaného sněhu. Od FV panelů do rozvaděče s MPPT regulátorem jsou vedeny solární kabely od firmy TYCO s průřezem 4mm2 o délce 5 metrů. Od panelů vede do kamery i kabel od digitálního teplotního čidla DS18B20, které je nalepeno na zadní stranu panelu komunikující pomocí 1-wire sběrnice.Akumulátor

Jako akumulátor je použita 12V trakční uzavřená gelová baterie s kapacitou 200 Ah, která je obložena 10cm polystyrénem, který slouží jako izolace proti nízkým teplotám. Baterie je k MPPT regulátoru připojeny pomocí kabelů s průřezem 6mm2 o délce 1.5 metrů a zároveň je do okruhu dán 20A jistič, který slouží hlavně jako vypínač. Na bateriích je přilepen NTC 10kOhm termistor, který je zapojen do MPPT regulátoru a primárně slouží k teplotní kompenzaci nabíjení baterií a také je možné si tuto hodnotu informativně vyčítat přes I2C rozhraní.Rozvaděč, regulátor, spotřebiče

Rozvaděč je tvořen plastovou elektroinstalatérskou krabicí, ve které je umístěn MPPT regulátor od firmy BKE, jističe, GSM modem pro internetové spojení, TH2E od firmy Papouch a analogová panelová měřidla. Přivodní kabely z FV panelů o průřezu 4mm2 jsou vedeny skrz jističe (sloužící hlavně jako vypínač) a panelový ampérmetr vedeny do regulátoru. Do regulátoru jsou připojeny opět přes jistič baterie a to pomocí 2 kabelů o průřezu 2.5mm2 (regulátor má svorky max na tento průřez). Nakonec jsou z regulátoru vedeny dva kabely (opět přes jistič, průřez 2x2.5mm2) na svorky, do kterých je možné připojit několik spotřebičů. Na víku rozvaděče jsou pro informaci i analogová panelová měřidla - ampérmetr pro zjištění dodávaného proudu z FV panelů a voltmetr pro zjištění napětí baterie. Uvnitř rozvaděče je umístěn GSM modem, který se stará o internetové připojení a také TH2E pro měření venkovní teploty a vlhkosti od firmy Papouch.


Systém v současné době napájí tyto spotřebiče: webovou kameru, vypínatelné topení realizované pomocí 2 rezistorů (6W), GSM modem, GSM zesilovač, TH2E
V současné době je stálá celková spotřeba všech spotřebičů cca 1.0-1.1 A.
Monitoring provozu

O monitorování FV systému se stará mini-PC ALIX od firmy PC Engines s příkonem cca 4W. Operační systém je uložen na CF kartě a je jím Gentoo Linux. Vzhledem k tomu, že ALIX obsahuje I2C master slouží pro čtení dat z BKE MPPT regulátoru. Pro tento účel byl napsán podle dokumentace k regulátoru program v jazyce C, který každou vteřinu přečte všechny data a dále s nimi pracuje. Pro každý den si tvoří statistiku (minimální a maximální hodnoty zvolených hodnot), kterou odesílá přes internet na vzdálený server k archivaci a také každou minutu odešle aktuální hodnoty rovněž do MySQL databáze na server. Do počítače je přiveden i kabel z 1-wire teplotního čidla, které měří teplotu panelu a intenzitu slunečního záření a je zapojeno do RS-232 portu.